TERMIT TUTUIKSI

JCI = Junior Chamber International

Kamari
Raisio-Naantalin kamari on paikallinen kamari, joka toimii Raisio-Naantalin alueella. Paikallisia kamareita on Suomessa yli 70 kappaletta.

Alue A
Suomen Nuorkauppakamarit on jaettu neljään alueeseen järjestön palvelukyvyn varmistamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Kunkin alueen aluejohtaja edustaa alueensa kamareita ja on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallituksen jäsen. Raisio-Naantalin nuorkauppakamari kuuluu alueeseen A.

Senaattori
Nuorkauppakamarin jäsenyys päättyy viimeistään 40-vuotiaana. Junior Chamber International voi kuitenkin myöntää aktiivisesta ja ansioituneesta nuorkauppakamariurasta senaattoriarvon. Senaattorit tukevat ja auttavat paikallisia nuorkauppakamareita ja edistävät niiden toimintaa. Kamarissa hänellä on samat oikeudet kuin jäsenellä – paitsi ei äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvoitetta kamarille.

Kunniajäsen
Raisio-Naantalin Nuorkauppakamari myöntää kunniajäsenyyden niille henkilöille, jotka ovat omalla toiminnallaan edistäneet merkittävästi kamarin omaa toimintaa. Kunniajäsen on yhdistyksen ainaisjäsen ja käytännössä hänellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä – paitsi ei äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvoitetta ja hänen toimintansa on rajoitettu kamaritasolle.

Hallituksen roolit

PRES (Puheenjohtaja) johtaa toimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Hän toimii myös kamarin virallisena edustajana Alueen A ja Keskusliiton kokouksissa.

IPP (Edellisen hallituksen puheenjohtaja) toimii yhdyslenkkinä edellisille vuosille vahvan asiantuntemuksen vuoksi. IPP on myös kamarin lainopillinen neuvontanaja sääntö- ja toimintatapakysymyksissä.

DP (Valmistautuva puheenjohtaja) valitaan seuraavassa vaali-kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi, mikäli hän on valmistautumis-vuotenaan osoittanut kykenevänsä hoitamaan puheenjohtajan tehtävät. Puheenjohtajan ollessa estynyt DP hoitaa hänen tehtäviään. DP vastaa myös jäsenhankinnan koordinoinnista sekä uusien jäsenten koulutuksesta.

LOM (local organisational member) hoitaa kokousten ja kuukausitapahtumien järjestelyt sekä toimii yhdyslenkkinä muihin kamareihin.

IND (individual) vastaa jäsenten henkilökohtaisesta kehyksestä eli koulutusosioista.

COM (community) vastaa kamarin yhteiskuntasuhteista.

Tiedottaja LIO (local information officer)
hoitaa tiedottamisen julkaisemalla uutiskirjettä ja kamarin lehden, P@perieemelin. Tiedottaja päivittää myös nettisivuja ja sosiaalista mediaa. Hän tiedottaa alueelta ja SNKK:n tulevan tiedotuksen kamarilaisille.

Yhdistyksen SECY (sihteeri) pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa, hoitaa muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja intraan sekä pitää jäsenrekisterin ajantasalla.